yssh January 17th, 2021 at 12:32 pm
  此条为私密说说,仅发布者可见
  yssh December 26th, 2020 at 04:47 pm

  世界并不会太好,所以要好好保护自己

  00:00
  加载中……请稍等……

  yssh December 13th, 2020 at 08:20 pm

  乐观,自信,独立,勇敢。
  热爱生活,远离垃圾,保持热爱。

  yssh August 18th, 2020 at 01:02 am

  惜时

  yssh July 11th, 2020 at 05:55 pm

  Something done.
  Bye

  yssh July 1st, 2020 at 02:49 pm

  2020开启下半年,各位安好。

  yssh June 19th, 2020 at 08:18 pm

  充满希望

Contact information

About me

 • 来自南部的一个小城市,个性不张扬,讨厌随波逐流。